DOWN-REGULATION OF PROTEOLYTIC ACTIVITY IN 12-O-TETRADECANOYL-PHORBOL-13-ACETATE-INDUCED K562 LEUKEMIA CELL CULTURES - DEPLETION OF ACTIVE UROKINASE BY EXCESS TYPE-1 PLASMINOGEN-ACTIVATOR INHIBITOR

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: ALITALO R, ANDERSSON LC, TAPIOVAARA H, SISTONEN L, VAHERI A, STEPHENS R
Förläggare: WILEY-LISS
Publiceringsår: 1989
Tidskrift: Journal of Cellular Physiology
Tidskriftsakronym: J CELL PHYSIOL
Volym: 140
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 119
Artikelns sista sida, sidnummer: 130
Antal sidor: 12
ISSN: 0021-9541

Senast uppdaterad 2020-24-09 vid 05:51