Reactivity of sewage sludge, RDF, and straw chars towards NO

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Burak Ulusoy, Hao Wu, Weigang Lin, Oskar Karlström, Songgeng Li, Wenli Song, Peter Glarborg, Kim Dam-Johansen
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Fuel
Volym: 236
Artikelns första sida, sidnummer: 297
Artikelns sista sida, sidnummer: 305


Dokument


Senast uppdaterad 2020-24-02 vid 06:01