Influence of H2O on NO formation during char oxidation of biomass

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Oskar Karlström, Hao Wu, Peter Glarborg
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Fuel
Volym: 235
Artikelns första sida, sidnummer: 1260
Artikelns sista sida, sidnummer: 1265

Senast uppdaterad 2019-12-12 vid 03:31