DOSE EFFECTS OF TRANSFECTED C-HA-RASVAL 12 ONCOGENE IN TRANSFORMED CELL CLONES

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: SISTONEN L, KESKIOJA J, ULMANEN I, HÖLTTÄ E, WIKGREN BJ, ALITALO K
Förläggare: ACADEMIC PRESS
Publiceringsår: 1987
Tidskrift: Experimental Cell Research
Tidskriftsakronym: EXP CELL RES
Volym: 168
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 518
Artikelns sista sida, sidnummer: 530
Antal sidor: 13
ISSN: 0014-4827

Senast uppdaterad 2020-11-07 vid 06:28