Grammar and self-repair: Retraction patterns in German and Swedish prepositional phrases

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Karin Birkner, Sofie Henricson, Camilla Lindholm, Martin Pfeiffer
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: Journal of Pragmatics
Volym: 44
Nummer: 11
Artikelns första sida, sidnummer: 1413
Artikelns sista sida, sidnummer: 1433

Senast uppdaterad 2020-23-01 vid 05:29