Kopulaverbet vara som citatmarkör i svenskt ungdomsspråk

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sofie Henricson
Redaktörer: Lotta Collin, Saara Haapamäki
Publiceringsår: 2009
Tidskrift: Svenskan i Finland
Moderpublikationens namn: Svenskan i Finland 11
Seriens namn: Skrifter från svenska institutionen vid Åbo Akademi
Nummer i serien: 7
Artikelns första sida, sidnummer: 66
Artikelns sista sida, sidnummer: 76
ISBN: 978-952-12-2343-3
ISSN: 1237-8445


Senast uppdaterad 2019-06-12 vid 05:03