Svenskans beskrivning 33. Förhandlingar vid Trettiotredje sammankomsten för svenskans beskrivning Helsingfors den 15–17 maj 2013

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jan Lindström, Sofie Henricson, Anne Huhtala, Pirjo Kukkonen, Hanna Lehti-Eklund & Camilla Lindholm
Redaktörer: Jan Lindström, Sofie Henricson, Anne Huhtala, Pirjo Kukkonen, Hanna Lehti-Eklund & Camilla Lindholm
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet
Seriens namn: Nordica Helsingiensia
Nummer i serien: 37
ISBN: 978-951-51-0120-4
eISBN: 978-951-51-0121-1
ISSN: 1795-4428

Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 08:26

Dela länk