Svenska i finsk miljö. Interaktion, grammatik och flerspråkighet i samtal på svenska språköar i Finland: Lectio praecursoria i ämnet nordiska språk vid Helsingfors universitet 5.10.2013

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Henricson Sofie
Förläggare: Föreningen för nordisk filologi
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Folkmalsstudier
Volym: 52
Artikelns första sida, sidnummer: 137
Artikelns sista sida, sidnummer: 143

Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 08:47