Svenska i finsk miljö. Interaktion, grammatik och flerspråkighet i samtal på svenska språköar i Finland: Lectio praecursoria i ämnet nordiska språk vid Helsingfors universitet 5.10.2013

A2 Review article, Literature review, Systematic review


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Henricson Sofie
Publisher: Föreningen för nordisk filologi
Publication year: 2014
Journal: Folkmalsstudier
Volume number: 52
Start page: 137
End page: 143

Last updated on 2020-14-07 at 06:36