Pluricentric Languages: New Perspectives in Theory and Description

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Henricson Sofie, Nelson Marie, Wide Camilla, Norrby Catrin, Lindström Jan, Nilsson Jenny
Redaktörer: Muhr Rudolf, Marley Dawn
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Peter Lang
Moderpublikationens namn: Pluricentric Languages: New Perspectives in Theory and Description
Artikelns första sida, sidnummer: 127
Artikelns sista sida, sidnummer: 139
ISBN: 978-3-631-66433-9
eISBN: 978-3-653-05594-8
ISSN: 1618-5714

Senast uppdaterad 2020-27-02 vid 04:09