Svenska och finska i samma samtal

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Sofie Henricson
Editors: Marika Tandefelt
Publication year: 2015
Publisher: Svenska litteratursällskapet i Finland
Book title: Gruppspråk, samspråk, två språk. Svenskan i Finland - i dag och i går I:2
Title of series: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Number in series: 799
Start page: 127
End page: 142
ISBN: 978-951-583-337-2
ISSN: 0039-6842

Last updated on 2020-30-03 at 05:39