Att tala var för sig, samtidigt eller inte alls.: Uppbackningar, överlappningar och pauser i finlandssvenska och sverigesvenska handledningssamtal

A4 Conference proceedings


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Henricson Sofie, Nelson Marie
Editors: Gustafsson Anna W, Holm Lisa, Lundin Katarina, Rahm Henrik, Tronnier Mechtild
Publication year: 2016
Publisher: Lund university
Book title: Svenskans beskrivning 34
Title of series: Lundastudier i nordisk språkvetenskap
Number in series: A74
Start page: 187
End page: 200
ISBN: 978-91-87833-77-9
eISBN: 978-91-87833-78-6
ISSN: 0347-8971

Last updated on 2020-28-03 at 07:55