Hur språkliga råd motiveras och förklaras i finlandssvenska och sverigesvenska handledningssamtal

A4 Conference proceedings


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Nelson Marie, Henricson Sofie
Editors: Kolu Jaana, Kuronen Mikko, Palviainen Åsa
Publication year: 2016
Publisher: University of Jyväskylä
Book title: Svenskan i Finland 16
Title of series: Jyväskylä studies in humanities
Number in series: 298
Start page: 124
End page: 137
ISBN: 978-951-39-6828-1
eISBN: 1459-4331
ISSN: 1459-4323

Last updated on 2020-18-02 at 04:23