Kommunikativa mönster i Sverige och Finland. Att tolka det unika utifrån det generella

D1 Article in a trade journal


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Sofie Henricson, Marie Nelson
Publisher: Institutet för de inhemska språken
Publication year: 2017
Journal: Språkbruk
Issue number: 4
Start page: 20
End page: 26
eISSN: 0358-9293

Last updated on 2020-17-02 at 06:32