Positiva studentresponser i finska, finlandssvenska och sverigesvenska språkhandledningssamtal

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sofie Henricson, Anne Mäntynen, Marie Nelson, Marjo Savijärvi
Redaktörer: Beatrice Silén, Anne Huhtala, Hanna Lehti-Eklund, Jenny Stenberg-Sirén, Väinö Syrjälä
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Helsingfors universitet
Moderpublikationens namn: Svenskan i Finland 17. Föredrag vid den sjuttonde sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland
Seriens namn: Nordica Helsingiensia
Nummer i serien: 53
Artikelns första sida, sidnummer: 46
Artikelns sista sida, sidnummer: 60
ISBN: 978-951-51-4348-8
eISBN: 978-951-51-4349-5

Senast uppdaterad 2020-09-08 vid 07:37