EVIDENCE FOR COMMON PHARMACOLOGICAL PROPERTIES OF [H-3]5-HYDROXYTRYPTAMINE BINDING-SITES, PRE-SYNAPTIC 5-HYDROXYTRYPTAMINE AUTORECEPTORS IN CNS AND INHIBITORY PRE-SYNAPTIC 5-HYDROXYTRYPTAMINE RECEPTORS ON SYMPATHETIC-NERVES

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: ENGEL G, GOTHERT M, MULLERSCHWEINITZER E, SCHLICKER E, SISTONEN L, STADLER PA
Förläggare: SPRINGER VERLAG
Publiceringsår: 1983
Tidskrift: Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology
Tidskriftsakronym: N-S ARCH PHARMACOL
Volym: 324
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 116
Artikelns sista sida, sidnummer: 124
Antal sidor: 9
ISSN: 0028-1298

Senast uppdaterad 2020-24-09 vid 06:21