ACTIVATION OF THE NEU TYROSINE KINASE INDUCES THE FOS/JUN TRANSCRIPTION FACTOR COMPLEX, THE GLUCOSE TRANSPORTER, AND ORNITHINE DECARBOXYLASE

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: SISTONEN L, HÖLTTÄ E, LEHVÄSLAIHO H, LEHTOLA L, ALITALO K
Förläggare: ROCKEFELLER UNIV PRESS
Publiceringsår: 1989
Tidskrift: Journal of Cell Biology
Tidskriftsakronym: J CELL BIOL
Volym: 109
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 1911
Artikelns sista sida, sidnummer: 1919
Antal sidor: 9
ISSN: 0021-9525
eISSN: 1540-8140

Senast uppdaterad 2020-05-07 vid 03:53