MECHANISM OF T-CELL PROLIFERATION IN VIVO - ANALYSIS OF IL-2 RECEPTOR EXPRESSION AND ACTIVATION OF C-MYC AND C-MYB ONCOGENES DURING LYMPHATIC REGENERATION

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: SIHVOLA M, SISTONEN L, ALITALO K, HURME M
Förläggare: Academic Press
Publiceringsår: 1989
Tidskrift: Biochemical and Biophysical Research Communications
Tidskriftsakronym: BIOCHEM BIOPH RES CO
Volym: 160
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 181
Artikelns sista sida, sidnummer: 188
Antal sidor: 8
ISSN: 0006-291X
eISSN: 1090-2104

Senast uppdaterad 2020-13-07 vid 06:52