ENHANCED JUN GENE-EXPRESSION IS AN EARLY GENOMIC RESPONSE TO TRANSFORMING GROWTH FACTOR BETA STIMULATION

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: PERTOVAARA L, SISTONEN L, BOS TJ, VOGT PK, KESKIOJA J, ALITALO K
Förläggare: AMER SOC MICROBIOLOGY
Publiceringsår: 1989
Tidskrift: Molecular and Cellular Biology
Tidskriftsakronym: MOL CELL BIOL
Volym: 9
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 1255
Artikelns sista sida, sidnummer: 1262
Antal sidor: 8
ISSN: 0270-7306

Senast uppdaterad 2020-10-08 vid 07:57