CA2+ AND ZN2+ DEPENDENCE OF DNA-SYNTHESIS IN UNTRANSFORMED AND IN HA-RAS(VAL-12)-EXPRESSING NIH-3T3 CELLS

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: BACK CJ, SISTONEN L, ENKVIST MOK, HEIKKILÄ JE, ÅKERMAN KEO
Förläggare: ACADEMIC PRESS INC JNL-COMP SUBSCRIPTIONS
Publiceringsår: 1993
Tidskrift: Experimental Cell Research
Tidskriftsakronym: EXP CELL RES
Volym: 208
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 303
Artikelns sista sida, sidnummer: 310
Antal sidor: 8
ISSN: 0014-4827

Senast uppdaterad 2020-15-08 vid 06:00