A CHIMERIC EGF-R-NEU PROTO-ONCOGENE ALLOWS EGF TO REGULATE NEU TYROSINE KINASE AND CELL-TRANSFORMATION

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: LEHVÄSLAIHO H, LEHTOLA L, SISTONEN L, ALITALO K
Förläggare: Nature Publishing Group
Publiceringsår: 1989
Tidskrift: EMBO Journal
Tidskriftsakronym: EMBO J
Volym: 8
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 159
Artikelns sista sida, sidnummer: 166
Antal sidor: 8
ISSN: 0261-4189
eISSN: 1460-2075

Senast uppdaterad 2020-27-09 vid 03:05