PHOSPHORYLATION-MEDIATED SIGNALING MECHANISMS AFFECT THE DNA-BINDING ACTIVITY OF HEAT-SHOCK TRANSCRIPTION FACTOR-1 IN K562 CELLS

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: HOLMBERG CI, ERIKSSON JE, SISTONEN L
Förläggare: AMER SOC CELL BIOL
Publiceringsår: 1995
Tidskrift: Molecular Biology of the Cell
Tidskriftsakronym: MOL BIOL CELL
Volym: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 2402
Artikelns sista sida, sidnummer: 2402
Antal sidor: 1
ISSN: 1059-1524
eISSN: 1939-4586

Senast uppdaterad 2020-31-05 vid 04:21