ACTIVATION OF C-RAS ONCOGENES BY MUTATIONS AND AMPLIFICATION

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: SISTONEN L, ALITALO K
Förläggare: FINNISH MEDICAL SOC DUODECIM
Publiceringsår: 1986
Tidskrift: Annals of Clinical Research
Tidskriftsakronym: ANN CLIN RES
Volym: 18
Nummer: 5-6
Artikelns första sida, sidnummer: 297
Artikelns sista sida, sidnummer: 303
Antal sidor: 7
ISSN: 0003-4762

Senast uppdaterad 2020-11-07 vid 04:17