Bioactive glass ions enhance the osteogenic differentiation of human adipose stem cells

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: M. Ojansivu, S. Vanhatupa, L. Björkvik, H. Häkkänen, M. Kellomäki, R. Autio, J. A. Ihalainen, L. Hupa, S. Miettinen
Förläggare: MARY ANN LIEBERT, INC
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Tissue Engineering: Parts A, B, and C
Tidskriftsakronym: TISSUE ENG PT A
Volym: 21
Nummer: Supplement 1
Artikelns första sida, sidnummer: S152
Artikelns sista sida, sidnummer: S152
Antal sidor: 1
ISSN: 1937-3341
eISSN: 1937-335X

Senast uppdaterad 2019-13-11 vid 03:10