SY15-3 THE ROLE OF THE GUT-BRAIN-AXIS IN SUBSTANCE USE DISORDERS: EVIDENCE FROM HUMAN GENETIC STUDIES

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Suchankova P, Yan J, Schwandt ML, Stangl BL, Caparelli EC, Momenan R, Hodgkinson CA, Goldman D, Heilig M, Ramchandani VA, Nilsson S, von der Pahlen B, Santtila P, Sandnabba K, Johansson A, Jern P, Leggio L, Engel JA, Jerlhag E
Förläggare: OXFORD UNIV PRESS
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Alcohol and Alcoholism
Tidskriftsakronym: ALCOHOL ALCOHOLISM
Volym: 50
Nummer: suppl. 1
Antal sidor: 1
ISSN: 0735-0414
eISSN: 1464-3502

Senast uppdaterad 2020-18-01 vid 02:44