Ceramide acyl chain length influences miscibility with palmitoyl sphingomyelin in bilayer membranes

B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Bodil Westerlund, Pia-Maria Grandell, Y. Jenny E. Isaksson, J. Peter Slotte
Förläggare: ELSEVIER IRELAND LTD
Publiceringsår: 2010
Tidskrift: Chemistry and Physics of Lipids
Förläggare: Elsevier
Moderpublikationens namn: Chemistry and Physics of Lipids
Tidskriftsakronym: CHEM PHYS LIPIDS
Volym: 163, Supplement
Artikelns första sida, sidnummer: S22
Artikelns sista sida, sidnummer: S22
Antal sidor: 1
ISSN: 0009-3084

Senast uppdaterad 2020-25-09 vid 05:58