Sterol Affinity for Glycosphingolipid Containing Bilayer Membranes effect of Sphingolipid Structure

B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Isaksson YJE, Lonnfors M, Grandell PM, Nyholm TKM, Slotte JP
Förläggare: CELL PRESS
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: Biophysical Journal
Moderpublikationens namn: Biophysical Journal
Tidskriftsakronym: BIOPHYS J
Volym: 100
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 625
Artikelns sista sida, sidnummer: 625
Antal sidor: 1
ISSN: 0006-3495

Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 09:34