INCREASED ERYTHROID POTENTIATING ACTIVITY/TISSUE INHIBITOR OF METALLOPROTEINASES AND JUN/FOS TRANSCRIPTION FACTOR COMPLEX CHARACTERIZE TUMOR PROMOTER-INDUCED MEGAKARYOBLASTIC DIFFERENTIATION OF K562 LEUKEMIA CELLS

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: ALITALO R, PARTANEN J, PERTOVAARA L, HOLTTA E, SISTONEN L, ANDERSSON L, ALITALO K
Förläggare: American Society of Hematology
Publiceringsår: 1990
Tidskrift: Blood
Tidskriftsakronym: BLOOD
Volym: 75
Nummer: 10
Artikelns första sida, sidnummer: 1974
Artikelns sista sida, sidnummer: 1982
Antal sidor: 9
ISSN: 0006-4971
eISSN: 1528-0020

Senast uppdaterad 2020-10-08 vid 05:23