Return of religion in the public sphere? Religion, politics, media, state and civil society in Norway since the 1980's

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sundback S
Förläggare: AKADEMIKA AS, AKADEMIKA FORLAG
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Nordic Journal of Religion and Society
Tidskriftsakronym: NORD J RELIG SOC
Volym: 28
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 172
Artikelns sista sida, sidnummer: 174
Antal sidor: 3
ISSN: 0809-7291
eISSN: 1890-7008

Senast uppdaterad 2019-12-12 vid 03:14