American Veda: From Emerson and the Beatles to Yoga and Meditation-How Indian Spirituality Changed the West

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Broo M
Förläggare: Equinox Publishing
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: International Journal for the Study of New Religions
Volym: 6
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 108
Artikelns sista sida, sidnummer: 110
Antal sidor: 3
ISSN: 1022-4556
eISSN: 2041-952X

Senast uppdaterad 2020-15-08 vid 05:45