Fast surfing for availability or deep diving into quality motivation and information seeking among middle and high school students

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jannica Heinström
Förläggare: UNIV SHEFFIELD DEPT INFORMATION STUDIES
Publiceringsår: 2006
Tidskrift: Information Research
Tidskriftsakronym: INFORM RES
Volym: 11
Nummer: 4
Antal sidor: 15
ISSN: 1368-1613


Abstrakt

Conclusion. The search patterns resemble information seeking styles found diving into quality - motivation and information seeking among middle and high school students in previous research. Level of engagement in the search task seems to be highly influential on information seeking behaviour.

Senast uppdaterad 2020-21-02 vid 04:43