Opposing effects of heat shock factors 1 and 2 on prostate cancer invasion

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Åkerfelt M, Björk J, Mirtti T, Fey V, Sistonen L, Nees M
Förläggare: AMER ASSOC CANCER RESEARCH
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Cancer Research
Tidskriftsakronym: CANCER RES
Volym: 73
Antal sidor: 2
ISSN: 0008-5472
eISSN: 1538-7445

Senast uppdaterad 2020-25-02 vid 03:38