Looking for Information: A Survey of Research on Information Seeking, Needs and Behavior

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jannica Heinström
Förläggare: EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Journal of Documentation
Tidskriftsakronym: J DOC
Volym: 69
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 474
Artikelns sista sida, sidnummer: 476
Antal sidor: 3
ISSN: 0022-0418


Nyckelord

Information retrieval, Libraries, Resources, Search

Senast uppdaterad 2020-06-04 vid 07:35