Essays on income and income poverty of Swedish speakers and Finnish speakers in Finland

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Camilla Härtull
Förläggare: Åbo Akademi University Press
Publiceringsår: 2018
ISBN: 978-952-12-3728-7
eISBN: 978-952-12-3729-4


Senast uppdaterad 2020-16-07 vid 04:56