Grammar of genres and styles: an overview

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Dominique Legallois, Thierry Charnois, Meri Larjavaara
Redaktörer: Dominique Legallois, Thierry Charnois, Meri Larjavaara
Förlagsort: Berlin, Boston
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Mouton De Gruyter
Moderpublikationens namn: The Grammar of Genres and Styles: From Discrete to Non-Discrete Units
Seriens namn: Trends in linguistics - Studies and monographs
Nummer i serien: 320
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 13
ISBN: 978-3-11-058968-9
eISBN: 978-3-11-059586-4
ISSN: 1861-4302


Nyckelord

linguistics, stylistics

Senast uppdaterad 2020-15-08 vid 06:01