Converting Unprotected Monosaccharides into Functionalised Lactols in Aqueous Media: Metal-Mediated Allylation Combined with Tandem Hydroformylation-Cyclisation

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tiin Saloranta, Christian Muller Dr., Dieter Vog Prof. Dr., Reko Leino Prof. Dr.
Förläggare: WILEY-V C H VERLAG GMBH
Publiceringsår: 2008
Tidskrift: Chemistry - A European Journal
Tidskriftsakronym: CHEM-EUR J
Volym: 14
Nummer: 34
Artikelns första sida, sidnummer: 10539
Artikelns sista sida, sidnummer: 10542
Antal sidor: 4
ISSN: 0947-6539


Nyckelord

allylation, carbohydrates, cyclization, hydroformylation, tandem reactions

Senast uppdaterad 2020-22-02 vid 04:11