Syntheses and applications of chirally pure phosphine ligands from the natural lignan hydroxymataresinol

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Brusentsev Y, Eklund P
Förläggare: AMER CHEMICAL SOC
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: Abstracts of Papers of the American Chemical Society
Tidskriftsakronym: ABSTR PAP AM CHEM S
Volym: 243
Antal sidor: 1
ISSN: 0065-7727

Senast uppdaterad 2020-12-07 vid 07:06