Interview with Daniel Dolk and Christer Carlsson on "Decision Analytics"

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Stefan Voss, Daniel R. Dolk, Christer Carlsson
Förläggare: SPRINGER HEIDELBERG
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Business and Information Systems Engineering
Tidskriftsakronym: BUS INFORM SYST ENG+
Volym: 6
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 181
Artikelns sista sida, sidnummer: 184
Antal sidor: 4
ISSN: 1867-0202

Senast uppdaterad 2020-21-01 vid 04:36