High-temperature erosion studies of boiler materials

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Emil Vainio, Topias Mannisto, Leena Hupa, Edgardo Coda Zabetta, Kyösti Vänskä
Publiceringsår: 2018
Förläggare: The Korean Institute of Chemical Engineers (KIChE)
Moderpublikationens namn: 23rd International Conference on Fluidized Bed Conversion - Innovative Fluidized Bed Conversion Technology for a Sustainable Development
Artikelns första sida, sidnummer: 712
Artikelns sista sida, sidnummer: 721
ISBN: 978-89-950005-7-1

Senast uppdaterad 2019-15-11 vid 05:08