A Sesquineolignan with a Spirodienone Structure from Pinus sylvestris L.

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jari Sinkkonen Dr., JaanaLiimatainen, Maarit Karonen, Kirsti Wiinamäki, Patrik Eklund Dr., Rainer Sjöholm Pro. Dr., Kalevi Pihlaja Prof. Dr.
Förläggare: WILEY-V C H VERLAG GMBH
Publiceringsår: 2007
Tidskrift: Angewandte Chemie International Edition
Tidskriftsakronym: ANGEW CHEM INT EDIT
Volym: 46
Nummer: 22
Artikelns första sida, sidnummer: 4148
Artikelns sista sida, sidnummer: 4150
Antal sidor: 3
ISSN: 1433-7851


Nyckelord

lignan, lignin, natural products, NMR spectroscopy, structure elucidation

Senast uppdaterad 2020-09-07 vid 06:27