Bioactive dental materials – Do they exist and what does the bioactivity mean?

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pekka K Vallittu, Aldo R Boccaccini, Leena Hupa, David C Watts
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Dental Materials
Tidskriftsakronym: Dent Mater.
Volym: 34
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 693
Artikelns sista sida, sidnummer: 694
eISSN: 1879-0097


Senast uppdaterad 2020-05-04 vid 06:01