Mathematical modeling of apoptosis as a function of c-flip turnover and at random parameter distributions

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Toivonen HT, Saxen H, Westerlund M, Pettersson F, Meinander A, Eriksson JE
Redaktörer: David Wallach, Andrew Kovalenko, Marc Feldmann
Förläggare: Springer
Publiceringsår: 2011
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: Advances in experimental medicine and biology
Tidskriftsakronym: ADV EXP MED BIOL
Seriens namn: Advances in TNF family research
Nummer i serien: 691
Artikelns första sida, sidnummer: 826
Artikelns sista sida, sidnummer: 826
Antal sidor: 1
ISBN: 978-1-4419-6611-7
eISBN: 978-1-4419-6612-4
ISSN: 0065-2598

Senast uppdaterad 2020-21-01 vid 04:21