Examining Elementary Teachers’ Use of Digital Instructional Resources: A Cross-Cultural Study

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Janine Remillard, Hendrik Van Steenbrugge, Rowan Machalow, Tuula Koljonen, Kirsti
Hemmi, Heidi Krzywacki
Redaktörer: Hans-Georg Weigand, Alison Clark-Wilson, Ana Donevska-Todorova, Eleonora Faggiano, Niels Grønbæk, Jana Trgalova
Publiceringsår: 2018
Förläggare: European Society for Research in Mathematics Education
Moderpublikationens namn: Proceedings of the Fifth Erme Topic Conference (ETC 5) on Mathematics Education in the Digital Age (MEDA), 5-7 September 2018, Copenhagen, Denmark
Artikelns första sida, sidnummer: 201
Artikelns sista sida, sidnummer: 208
ISBN: 978-87-7078-798-7


Senast uppdaterad 2019-17-10 vid 03:10