ORGN 279-Synthesis of beta-(1 -> 2)-linked mannopyranosides and their analogs

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Polakova M, Roslund MU, Saloranta T, Ekholm F, Nieminen K, Savolainen J, Leino R
Förläggare: AMER CHEMICAL SOC
Publiceringsår: 2008
Tidskrift: Abstracts of Papers of the American Chemical Society
Tidskriftsakronym: ABSTR PAP AM CHEM S
Volym: 235
Antal sidor: 1
ISSN: 0065-7727

Senast uppdaterad 2020-19-02 vid 02:18