Lipase catalysis in the preparation of 3-(1-amino-3-butenyl)pyridine enantiomers

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ari Hietanen, Tiina Saloranta, Reko Leino, Liisa T. Kanerva
Förläggare: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: Tetrahedron: Asymmetry
Tidskriftsakronym: TETRAHEDRON-ASYMMETR
Volym: 23
Nummer: 24
Artikelns första sida, sidnummer: 1629
Artikelns sista sida, sidnummer: 1632
Antal sidor: 4
ISSN: 0957-4166


Abstrakt

The kinetic resolution of 1-(3-pyridyl)buten-3-ylamine with activated and non-activated acyl donors and Burkholderia cepacia lipase (lipase PS-D) under dry conditions has been studied. The N-acylation in isopropyl acetate (E > 100) and the acidic hydrolysis of the (R)-amide produced gave the corresponding enantiomerically enriched amines. (C) 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 05:44