C-HA-RAS VAL-12 ONCOGENE-TRANSFORMED NIH-3T3 FIBROBLASTS DISPLAY MORE DECONDENSED NUCLEOSOMAL ORGANIZATION THAN NORMAL FIBROBLASTS

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: LAITINEN J, SISTONEN L, ALITALO K, HÖLTTÄ E
Förläggare: ROCKEFELLER UNIV PRESS
Publiceringsår: 1990
Tidskrift: Journal of Cell Biology
Tidskriftsakronym: J CELL BIOL
Volym: 111
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 9
Artikelns sista sida, sidnummer: 17
Antal sidor: 9
ISSN: 0021-9525

Senast uppdaterad 2020-29-09 vid 04:15