Politiikkatietämyksen mittaamisen vaikeudesta

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lauri Rapeli
Publiceringsår: 2010
Tidskrift: niin & näin
Volym: 17
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 94
Artikelns sista sida, sidnummer: 96
eISSN: 2341-5916

Senast uppdaterad 2020-29-09 vid 03:43