Politiikkatietämyksen ajallinen vaihtelu Suomessa

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Rapeli Lauri
Publiceringsår: 2010
Tidskrift: Politiikka
Volym: 52
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 133
Artikelns sista sida, sidnummer: 139

Senast uppdaterad 2020-20-09 vid 06:36