Poliittiset nimitykset murentavat demokratiaa

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Rapeli Lauri
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Kanava
Volym: 43
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 38
Artikelns sista sida, sidnummer: 40

Senast uppdaterad 2020-07-06 vid 03:53