Äänestäneiden ja äänestämättä jättäneiden mielipideyhteneväisyys ja poliittinen edustus

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Peter Söderlund, Hanna Wass, Sami Borg, Lauri Rapeli
Editors: Sami Borg
Place: Helsingfors
Publication year: 2012
Publisher: Justitieministeriet
Book title: Muutosvaalit 2011
Title of series: Selvityksiä ja ohjeita
Number in series: 16/2012
Start page: 116
End page: 125
ISBN: 978-952-259-171-5
eISBN: 1798-7059
ISSN: 1798-7059

Last updated on 2020-08-08 at 07:15